HOME
Vi udvikler ideer til-, projekterer, og koordinerer byggeopgaver.

Tilblivelsesprocessen fra idé til byggeri er sammensat, og stiller flere forskellige krav til den som varetager opgaven. Se mere om dette under Præsentation.

Vi mener at de 3 ovennævnte punkter er lige vigtige, fordi det hele til syvende og sidst hænger sammen i en stor helhed.

Helhed er derfor et naturligt ankerpunkt i vores arbejde, så vel som i vores opgaveløsninger.

Rasmus Skaarup og Rasmus Frimer Andersen